Obchodní podmínky

  • Každá akce začíná 5. den v měsíci a trvá do konce měsíce nebo do vyčerpání zásob dárků
  • Do akce jsou zahrnuta všechna čerpadla značky Grundfos s výjimkou náhradních dílů
  • Registrace do kampaně pro ČR probíhá na adrese www.grundfospremium.cz a pro SK na www.grundfospremium.sk
  • Soutěže se může zúčastnit fyzická i právnická osoba podnikající v ČR a SK, která vykonává na základě živnostenského listu instalatérskou činnost (dále jen „instalatér”)
  • Soutěž probíhá pouze u našich smluvních partnerů v ČR a SK
  • Dárek získá ten instalatér, který zakoupí libovolný počet a jakýkoli typ čerpadel značky Grundfos (pokud není určeno jinak v podrobných pravidlech konkrétní akce) v určené částce bez DPH na jedné faktuře/dokladu u některého z našich smluvních partnerů v období trvání akce nebo do vyčerpání zásob daného dárku v akci a vyplní požadované údaje na www.grundfospremium.cz - firma, IČO, adresa, datum nákupu, velkoobchod, u kterého byla čerpadla nakoupena, číslo nákupního dokladu
  • Na www.grundfospremium.cz je vidět aktuální zůstatek jednotlivých dárků
  • Registrace a vyplnění požadovaných údajů podléhá schválení společností Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o., čímž se rozumí kontrola údajů zadaných instalatérem
  • Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o. si vyhrazuje právo akci kdykoliv změnit nebo ukončit.
frame-scrollup